PalManager

Stapling eller nedstapling av pallar

palmanager

Produktbeskrivning

PalManager är ett bra hjälpmedel som förbättrar arbetsmiljön och ger en mer effektiv arbetsgång. Inga dåliga ryggar, inga klämda fingrar eller fötter, färre förstörda pallar, mindre spilltid o s v. Stapling med PalManager sker genom att en pall körs in i PalManager som lyfter upp pallen och frigör utrymme för en ny. Vid nedstapling sker det motsatta och den nedersta pallen kan fritt köras ut från pallstapeln. Bytet mellan stapling och nedstapling görs lätt och enkelt på PalManagers frontpanel.

Produktblad

PalManager_GB
ÖVRIGA PRODUKTER