Sträckfilmsmaskiner

Pallsäkring

strackfilmsmaskin-thumb

Produktbeskrivning

Programmet omfattar en rad basmodeller som i standardversionen är utrustad med en avsevärd mängd funktioner och möjligheter. Dessutom tillkommer en lång rad tillbehör:
Fotoceller till avläsning av pallhöjd, elektrisk filmbroms, försträckning, automatisk filmbeskäring, hastighetsbegränsning av filmvagn, mjukstart, bromsmotor på vridskiva, topphållare, trevägs bottenram, nedstoppningsring
o s v.

Produktblad

PW1000-GB
PW1200
ÖVRIGA PRODUKTER